Paigalduse metoodika

Tänapäeval enamus aknaid ja uksi valmistatakse vastavalt viimastele tehnoloogilistele nõudmistele kasutades kõrgekvaliteetseid materjale .Paraku tihti praktikas tehtavad ehitusvead akende paigaldamisel viivad pöördumatu kahju tekitamiseni kõrgekvaliteetsetel akendel . Akende paigaldamisel lähtutakse tihti aknatootjatelt saadud Saksa nn. Rosenheimi paigaldusjuhendist . Paraku on see juba vananenud ja uus paigaldamismetoodika ning nõuded sellele on välja töötatud Saksamaal nn. RAL paigaldusmeetodil, milline on avaldatud Saksamaa juhtiva Ehitustehnika Instituudi poolt 421/2006- "Tehnilised tingimused ehitustööde läbiviimisel ja vastuvõtmisel „. Seal akende paigaldamise põhiprintsiibiks ongi toodud vastavalt tänapäeva ehitusfüüsikale – ühendus peab olema tihedam seestpoolt kui väljast ja selle tingimuse täitmiseks on vajalik luua ühenduses kolm kihti:  SWS_kataloog


  • Termo- ja heliisolatsioon
  • Sisemine hermetiseerimine
  • Väline isolatsioon
cieply
Aknapigaldaja näevad tihti selles endale lisatööd ja püüavad seda vältida, paraku mõjub see kõige otsesemalt akna ja seina vahelise ühenduse kvaliteedile, kuna märg ning külmunud montaaživaht moodustab külmasilla , mis viib märgatavate soojakadudeni.

1. Sisemine hermetiseerimine

Sisemine hermetiseerimine väldib majasisese niiskuse sattumist soojusisolatsiooni kihti. Aurutõkke kiht peab olema täielik ning samal ajal elastne, et  kompenseerida raamide ja seina liikumist. Selleks kasutatakse toodet SWS FOLIENBAND INSIDE, AURU MITTELÄBILASKEV LINT -  see on elastne, auru mitteläbilaskev liimikihiga kaetud  lint , mis on kaetud polüestri kihiga , tänu millele võib seda üle värvida või krohvida. Omab suurepärast naket enamuse ehitusmaterjalidega nagu näiteks puit, tellis aga ka PVC ning alumiinium.  Linti valmistatakse erinevates mõõtudes ja variatsioonides .

Silirub 2 / Silirub COLOR, SILIKOONHERMEETIKUD  - silikoonil põhinev ühekomponentne jäävalt elastsed hermeetikud , omavad suurepärast naket enamuse ehitusmaterjalidega . Silirub Color hermeetiku vaärvitoonid vastavad RAL värvikaardi toonidele, võimaldadaes sellega ideaalselt sobiva ühenduse erinevat värvi uste ja akendega.

2. Termo- ja heliisolatsioon

Ava ja raamivaheline ühendus peab olema täielikult täidetud isolatsioonimaterjaliga, millel oleksid head termilised ja heliisolatsiooniomadused ning mis oleks küllaldaselt elastne , et vastu pidada liikumisele, mis tekib temperatuuride mõjul . Kõige paremini vastab nendele nõuetele kõrgekvaliteetne polüuretaanvaht SOUDAFOAM , mida iseloomustab ühtlane rakustruktuur , minimaalne veeimavus, väga väike soojusjuhtivuskoefitsient  ja minimaalne järelpaisumine/kokkutõmbuvus. Sõltuvalt konkreetsetest ehitusmaterjalidest ja aknatüübist võib kasutada kas standartset vahtu SOUDAFOAM GUN, ökonoomset kõrgekvaliteetset SOUDAFOAM MAXI (vabal paisumisel suurendatud saagisega kuni 65 liitrit) , spetsiaalset madala järelpaisumisega ning väga hea heliisolatsiooniga ( 58 dB) vaht SOUDAFOAM LOW EXPANSION või supervahtu  FLEXIFOAM , mis on erakordselt hea heliisolatsiooni ja elastsusega ning on seega asendamatu puitakende ning suurte vitriinakende korral, kus harilikude vahtude elastusest võib väheks jääda. Vahud on aerosoolballoonides, 750 ml varustatud kas standartse keermega adaptoriga või siis Soudali poolt patenteeritud . CLICK&FIX bajonetühendusega. Firma Soudal poolt väljatöötatud talvevahu variant võimaldab vahtusid kasutada ka miinustemperatuuridel.


3. Väline isolatsioon

Ühenduse väline isolatsioon põhineb  ühepoolse läbitavusega membraani põhimõttel. Ühelt poolt takistab see vihmavee sattumist ühendusse välispinnalt, teisalt võimaldab ühenduses oleva niiskuse difundeerumise väliskeskkonda. SWS FOLIENBAND OUTSIDE, AURU LÄBILASKEV LINT  -  elastne, ühe- või kahepoolne polüesterlint , valmistatud spetsiaalsest kiust ja kaetud liimikihiga selle paremaks paigaldamiseks. Linti võib üle värvida või krohvida, butüülikiht tagab suurepärase nakke.

SOUDABAND ACRYL , SBA – isepaisuv polüuretaanlint, eelnevalt kokkusurutud  ja immutatud akrüüldispersiooniga, omab suurepärast ja pikaajalist vastupidavust ekstremaalsetele välistele tingimustele. Lint annab täiendavad  heliisolatsiooni omadused.  Lai erinevate mõõtmetega  valik võimaldab seda kasutada praktiliselt igasugustes ühendustes.
sws_mod1

Soojapidav paigaldus akendele ehk SWS – Soudal Window System – on akende paigaldamise ja hermetiseerimises süsteem, mis koosneb polüretaanvahust, auruisolatsioonilintidest, isepaisuvast lindist ning hermeetikutest.

loe edasi

Akende paigaldamisel tehtud ehitusvead  mõjutavad pöördumatult akende ja nende raamide funktsionaalset tähendust . Akende soojapidaval paigaldamisel välditakse neid vigasid ning saadakse järgmised tulemused:

  • Vähenevad soojuskaod läbi akende
  • Annab olulise ökonoomia maja küttekuludele
  • Akende kindel ja efektiivne hermetiseerimine

loe edasi

sws_mod3

Vastavalt ehitusfüüsika seadustele akent ümbritsev ühendus tuleb sulgeda vastavalt põhimõttele „ seestpoolt hermeetilisem kui väljastpoolt“.

loe edasi