Akende soojapidav paigaldus

Seina ja akna ühenduskoht on soojuskao ja niiskuse kogunemise seisukohalt kõige tundlikum ühendus, seetõttu on selle kindel hermetiseerimine ja kaitse olulise tähtsusega.

Süsteem SWS võimaldab akende soojapidava paigalduse (nn. kihiline montaaž) vastavalt põhimõttele „ seestpoolt hermeetilisem kui väljastpoolt“. See on ainus meetod, mis tagab ühenduses oleva polüuretaanvahu kaitse niiskuse eest. Aga ainult kuiv vaht tagab piisavad parameetrid ühenduse soojapidavuseks .  

Alltoodud fotodel, mis on tehtud infrapunakaamera abil, on näha, et valesti paigaldatud akende ümbruses moodustuvad külmasillad.
o_sws1 o_sws2

Akna ja seina vaheline ühendus on soojuskadude seisukohalt üks tundlikumaid sõlmi ning seepärast on selle korrektne hermetiseerimine olulise tähtsusega.  

Akende soe paigaldamine
( nn. kihiline montaaž) põhineb kolme eraldi piirkonna loomisel ühenduses. Oluline on meeles pidada, et ainult kuiv isolatsiooniühendus väldib soojakadude tekke ning kaitse hallituse ja niiskuse eest.

o_sws3

Sisemine kiht isoleerimine seestpoolt (auru mitteläbilaskev lint) kujutab endast „kaitseekraani“ soojusisolatsiooni kihile, mille ülesandeks on taksitada veeauru ja niiskuse sattumist ühendusse maja seestpoolt.

Keskmine kiht  montaaživaht tagab ühenduse soojus- ja heliisolatsiooni.

Väline kiht – (auru läbilaskev lint) ühenduse välisel poolel  võimaldab ühenduses oleva niiskuse diffusiooni läbi lindi välja, kaitstes samaaegselt ühendust välise niiskuse ja vihma eest.

SWS süsteemi kasutamine akende soojal paigaldamisel võimaldab lisaks külmasildade tekke vältimisele tagada niiskuse mittesattumist ühendusse, vältides sellega võimaluse ühenduse külmumiseks ja hallituse tekkeks talveperioodil.